Ook de pengrendel werkt met een magneet die wordt aangestuurd via de sturing. De sturing is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de slagboom.
Als de slagboom volledig gesloten wordt de magneet met een weerstand van 10.000N ingeschakeld. Doordat de slagboom vast in z’n eindpositie zit is er minder snel sprake van schade door vandalisme.